DRJI, Citefactor, Journal TOC, Google Scholar

Vol 10, No 1 (2023)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

K.P. Sathish, S. Kameshwaran, S.M. Shabariraj, A. Saranya, S. Shameem, K. Shanmugapriya
PDF
16-27
Ravi Kumar Chittoria, Vibhansu Yadav, Bharath Prakash
PDF
32-37

Review Article

Ravindra Singh, Ayushi Tyagi, Ujjwal Bharti, Pratibha ., Manasvi Saini
PDF
1-10
Yogita Gautam, Shivam Chourasiya, Alibha Rawat, Amit Tiwari, N. Ganesh
PDF
11-15
Vidhi Sharma, Shivam Chourasiya, Rashmi Mishra, Vidhi Gupta, Gautam Sharan, Alibha Rawat, N. Ganesh
PDF
28-31